Emancipatieprijs voor Peggy Cohen en Petra Klene

Emancipatieprijs voor Peggy Cohen en Petra Klene

Tim de Jong opiniewetenschap 9 mei 2000


Op 7 april werd de Ribbius Peletierprijs 2000 uitgereikt aan twee mensen die zich beroepsmatig inzetten voor de emancipatie van transseksuelen. Petra Klene is als maatschappelijk werker en beleidsfunctionaris van de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie vooral gericht op de praktische en emotionele ondersteuning van haar cliënten. Peggy Cohen heeft als klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar genderontwikkeling en psychopathologie van het Utrechts Medisch Centrum, vooral naam gemaakt in de theoretische doordenking van de problemen rond genderidentiteit en het onderzoek naar een goede en zorgvuldige behandeling, in het bijzonder van kinderen en jong volwassenen.

Met deze prijs, bedoeld 'ter bevordering van humanisme en vrouwenemancipatie' werd dit jaar een traditie doorbroken. De jury, onder voorzitterschap van Francine Giskes, Tweede Kamerlid voor D66, plaatste haar keuze voor juist deze prijswinnaars in het licht van een verbreding van de oorspronkelijke doelstelling naar 'emancipatie van mensen overeenkomstig het humanistisch gedachtegoed'. Het onderwerp transseksualiteit, zo was de juryleden niet ontgaan, is nog altijd omgeven met een taboe dat voor de mensen met vragen over (trans)seksualiteit tal van persoonlijke en maatschappelijke problemen oplevert die dringend erkenning en goede zorg behoeven. De prijs is dan ook als stimulans bedoeld om het werk voor deze doelgroep in de toekomst voort te zetten.

De prijswinnaars werden in een Utrechts zaaltje, te klein voor de vele genodigden, pers en belangstellenden, gelauwerd met speeches, bloemen en felicitaties. Marius Ernsting, directeur van Humanitas, meldde in zijn toelichting op de voordracht van Petra Klene het teleurstellende bericht dat de overheid onlangs de subsidiekraan voor het project Transseksualiteit en Genderdysforie heeft dichtgedraaid. Het bestuur van Humanitas zal de werkzaamheden uit andere middelen gaan financieren, en probeert ondertussen het ministerie te doen inzien dat de doelstellingen van het project nog lang niet zijn bereikt. Petra Klene onderschreef in haar dankwoord het motto van Humanitas 'doen wat je moet doen'. In een korte terugblik op haar leven onthulde ze de wortels van haar betrokkenheid bij het onderwerp transseksualiteit. Ooit werd zij door een 'variatie van moeder natuur' op de wereld gezet met dubbelzinnige geslachtsorganen, in een tijd dat artsen hier geen raad mee wisten. Via een lange persoonlijke zoektocht heeft zij uiteindelijk kunnen besluiten zichzelf te zijn en 'te leven'. Zo werd haar eigen genderdysforie uiteindelijk ook de inspiratie om zich in te zetten voor transseksuelen, transgenders en interseksuelen.

Bertine Collette, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, lichtte de andere voordracht toe met onder andere enkele fraaie citaten van Peggy Cohen zelf, zoals 'Een classificatie in twee geslachten is een oversimplificatie' en 'Een mensbeeld dat boven de geslachten staat, lijkt het nastreven waard' (uit 'Genderproblematiek: het zwakke geslacht heroverwogen' oratie, 1993). In haar dankwoord schetste Cohen de situatie waarin zij dertien jaar geleden met de begeleiding van kinderen en jongeren begon. 'Er was geen wetenschappelijk onderzoek en geen diagnostiek. En er was veel afkeer.' In de volgende jaren heeft zij niet alleen zelf een groot aanzien verworven met haar bijdrage aan het internationale debat over de behandeling van transseksuelen, maar heeft haar afdeling kennelijk ook meer status gewonnen en een flinke groei doorgemaakt. Het aantal door haar genoemde directe collega's, researchers en therapeuten die zich met genderdysfore kinderen en hun familie bezighouden, was althans niet op een hand te tellen. Jammer dat deze prijsuitreiking tevens de laatste was van de Stichting Ribbius Peletier. De emancipatie van mensen is nog niet voltooid.

‘Altijd maar stiekem vrouw zijn’

Ton van den Born 9 feb 2018

Genderverschil ontsluierd

Ton van den Born14 sep 2017

Succes, slachtoffer, pion of pionier

Ton van den Born 7 mrt 2017

Nieuw onderzoek naar welbevinden

Ton van den Born12 dec 2016

Wat maak je je druk over het transgenderbrein?

Eric Llaveria Caselles 3 mei 2016

Een derde hokje of helemaal onbepaald

Ton van den Born11 mrt 2015

Is genderdysforie voorspelbaar?

Ton van den Born26 nov 2014

We vieren de ruimte

Ton van den Born 3 nov 2014

Aanschuiven bij ervaringsdeskundigen en wetenschappers in Het Dolhuys

Ton van den Born 9 nov 2012

Transseksualiteit is wel degelijk een ziekte

Nora Uitterlinden vindt het onwenselijk om transseksualiteit te voorkomen, mocht dit ooit mogelijk zijn. Wout van Eden is het zeer met haar oneens. Transseksualiteit is een ziekte die leed veroorzaakt en het zou mooi zijn als dat voorkomen kan worden, is zijn mening.

In het interview in de Volkskrant van 18 juli 2009 spreekt prof. Louis Gooren de wens uit dat transseksualiteit ...

Wout van Eden 3 okt 2009

Zien mannen hun omgeving anders dan vrouwen?

Reactie in 200 woorden op 'de lezer uitgedaagd' - zie de linkerkolom van deze paginaNee, mannen zien hun omgeving niet anders dan vrouwen. Dat wil zeggen, de vraag is niet te beantwoorden zonder aan te geven wat precies bedoeld wordt met "mannen" en "vrouwen". Het is een vraag naar de manifestaties van het gender verschil, terwijl het bestaan en aard van het verschil zelf buiten schot ...

Margreet Zwarteveen 8 dec 2004

Opinie: Transgenderisten als derde categorie

Hebben we de transseksuelen gehad, vervolgens de travestieten, krijgen we dit ook nog! Onder de koppen 'VU worstelt met derde geslacht' (voorpagina) en 'Wanorde in de wereld der seksen' (pagina 3) deed Het Parool op 11 november j.l. kond van een 'nieuwe groep', de zogenaamde trangenderisten, 'mensen die zowel man als vrouw willen zijn en willen genieten ...

Fleur Brouwer 1 dec 1997

Time: 0.3451
Mem: 2,53MB