Travestie, een serieuze (nood)zaak?

Travestie, een serieuze (nood)zaak?

Jan den Besten boekrecensieslichaam 6 mei 2001
KA - travestieAls de brochure 'Travestie, een serieuze (nood)zaak' van Paul Vennix tien jaar geleden had bestaan had het me waarschijnlijk minder tijd en hoofdbrekens gekost om erachter te komen dat er meer mogelijk is dan travestie en transseksualiteit.

Met zijn onderzoek en publicaties, waaronder deze brochure, schept Vennix ruimte tussen de categoriën travestie en transseksualiteit. Tegelijkertijd perkt hij de ruimte weer in door een nieuwe tussencategorie te creeëren: de transgenderist, in plaats van het presenteren van bijvoorbeeld een continuüm. Uit de brochure komt naar voren dat dit om taalkundige en praktische redenen is gedaan.

Het boekje leest gemakkelijk en staat vol met kant en klare informatie voor transgenders die aanvankelijk als biologische man het leven begonnen zijn. Aan mensen die biologisch begonnen zijn als vrouw zijn welgeteld twee bladzijden (van totaal 32) besteed. Dit wordt verantwoord met de bewering dat 'VM-transgenders' minder problemen zouden hebben. Mijns inziens ziet Vennix over het hoofd dat het eerder om àndere dan om minder problemen gaat.

Leuk zijn de vele tabellen en taartpunten die in kleur verschillende wetenswaardigheden tonen. Zoals een figuur waarin te zien is dat 53,8% van de ondervraagden in het travestie-onderzoek zich niet eenduidig als travestiet of transseksueel benoemt. Een andere figuur laat zien dat ruim 50% van de ondervraagden een baardepilatie wenst, en ruim 40% denkt aan het gebruik van hormonen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de levenskwaliteit door lichamelijke aanpassingen wordt verhoogd, maar dat slechts een klein deel ook daadwerkelijk die stap zet. Waardoor dit komt wordt niet duidelijk. Ergens in de brochure wordt wel de voorzichtigheid van het Nederlandse Genderteam genoemd.

De brochure is een handzame gids voor degene die zich om wat voor reden dan ook wil verdiepen in travestie, transgenderisme en transseksualiteit, met name als het om biologische mannen gaat. Ondanks een nogal luchtige presentatie van het onderwerp blijft de nadruk helaas toch bij de probleemkant liggen. Wat dat betreft is het wachten nog steeds op een brochure over gendereuforie, waarin meer aandacht aan cultuur, kunst en vrijheid wordt besteed.


Paul Vennix
Travestie, een serieuze (nood)zaak?
Uitgeverij Eburon, 1999
Prijs f 10,- (incl. verzendkosten)

‘Altijd maar stiekem vrouw zijn’

Ton van den Born 9 feb 2018

Genderverschil ontsluierd

Ton van den Born14 sep 2017

Transbijbel in Amerika

Ton van den Born24 jan 2017

Niet altijd worden maar ook zijn

Ton van den Born26 okt 2016

Tranen van transgendertieners

Ton van den Born29 sep 2016

‘Zorg dat je voor jezelf opkomt’

Ton van den Born 6 jul 2016

‘Als alles in zijn plooien is gevallen, is het geen issue meer’

Ton van den Born17 mei 2016

Maan en Monica

Ton van den Born18 nov 2015

‘Lichaamsaanpassing is een dogma’

Ton van den Born25 jan 2015

Merleau-Ponty en het weten van het lichaam

Arianne van der Ven20 feb 2010

Dialoog over aantrekkingskracht en het eigene

Anne Lever 4 aug 2002

Lichaamshaar :-( !

Eigenlijk zou ik hier willen schrijven dat ik op weg was naar het genderteam, want dat zou leuk passen bij het onderwerp. Maar dat is niet eerlijk, want het is niet waar (waarmee ik beslist niet wil zeggen dat ik het verzinnen van verhaaltjes een oneerlijke bezigheid vind). Ik zal eerlijk zijn: het was negen augustus en ik was op weg naar de kaakchirurg. Niet leuk dus. Omdat ik een beetje nerveus was, ...

Fleur Brouwer13 sep 2000

Hulpstukken voor het tussenlichaam

Fleur Brouwer 1 mei 1999

Als ik jou, o schuchtere ziel, eens dit meisjeslichaam liet

Anne Lever 1 dec 1998

Time: 0.1332
Mem: 2,52MB