Emancipatieprijs voor Peggy Cohen en Petra Klene

Emancipatieprijs voor Peggy Cohen en Petra Klene

Tim de Jong opiniewetenschap 9 mei 2000


Op 7 april werd de Ribbius Peletierprijs 2000 uitgereikt aan twee mensen die zich beroepsmatig inzetten voor de emancipatie van transseksuelen. Petra Klene is als maatschappelijk werker en beleidsfunctionaris van de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie vooral gericht op de praktische en emotionele ondersteuning van haar cliënten. Peggy Cohen heeft als klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar genderontwikkeling en psychopathologie van het Utrechts Medisch Centrum, vooral naam gemaakt in de theoretische doordenking van de problemen rond genderidentiteit en het onderzoek naar een goede en zorgvuldige behandeling, in het bijzonder van kinderen en jong volwassenen.

Met deze prijs, bedoeld 'ter bevordering van humanisme en vrouwenemancipatie' werd dit jaar een traditie doorbroken. De jury, onder voorzitterschap van Francine Giskes, Tweede Kamerlid voor D66, plaatste haar keuze voor juist deze prijswinnaars in het licht van een verbreding van de oorspronkelijke doelstelling naar 'emancipatie van mensen overeenkomstig het humanistisch gedachtegoed'. Het onderwerp transseksualiteit, zo was de juryleden niet ontgaan, is nog altijd omgeven met een taboe dat voor de mensen met vragen over (trans)seksualiteit tal van persoonlijke en maatschappelijke problemen oplevert die dringend erkenning en goede zorg behoeven. De prijs is dan ook als stimulans bedoeld om het werk voor deze doelgroep in de toekomst voort te zetten.

De prijswinnaars werden in een Utrechts zaaltje, te klein voor de vele genodigden, pers en belangstellenden, gelauwerd met speeches, bloemen en felicitaties. Marius Ernsting, directeur van Humanitas, meldde in zijn toelichting op de voordracht van Petra Klene het teleurstellende bericht dat de overheid onlangs de subsidiekraan voor het project Transseksualiteit en Genderdysforie heeft dichtgedraaid. Het bestuur van Humanitas zal de werkzaamheden uit andere middelen gaan financieren, en probeert ondertussen het ministerie te doen inzien dat de doelstellingen van het project nog lang niet zijn bereikt. Petra Klene onderschreef in haar dankwoord het motto van Humanitas 'doen wat je moet doen'. In een korte terugblik op haar leven onthulde ze de wortels van haar betrokkenheid bij het onderwerp transseksualiteit. Ooit werd zij door een 'variatie van moeder natuur' op de wereld gezet met dubbelzinnige geslachtsorganen, in een tijd dat artsen hier geen raad mee wisten. Via een lange persoonlijke zoektocht heeft zij uiteindelijk kunnen besluiten zichzelf te zijn en 'te leven'. Zo werd haar eigen genderdysforie uiteindelijk ook de inspiratie om zich in te zetten voor transseksuelen, transgenders en interseksuelen.

Bertine Collette, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, lichtte de andere voordracht toe met onder andere enkele fraaie citaten van Peggy Cohen zelf, zoals 'Een classificatie in twee geslachten is een oversimplificatie' en 'Een mensbeeld dat boven de geslachten staat, lijkt het nastreven waard' (uit 'Genderproblematiek: het zwakke geslacht heroverwogen' oratie, 1993). In haar dankwoord schetste Cohen de situatie waarin zij dertien jaar geleden met de begeleiding van kinderen en jongeren begon. 'Er was geen wetenschappelijk onderzoek en geen diagnostiek. En er was veel afkeer.' In de volgende jaren heeft zij niet alleen zelf een groot aanzien verworven met haar bijdrage aan het internationale debat over de behandeling van transseksuelen, maar heeft haar afdeling kennelijk ook meer status gewonnen en een flinke groei doorgemaakt. Het aantal door haar genoemde directe collega's, researchers en therapeuten die zich met genderdysfore kinderen en hun familie bezighouden, was althans niet op een hand te tellen. Jammer dat deze prijsuitreiking tevens de laatste was van de Stichting Ribbius Peletier. De emancipatie van mensen is nog niet voltooid.

Maan en Monica

Ton van den Born18 nov 2015

Geen labels voor Mo

Ton van den Born 9 jun 2015

De twee kanten van zorgvuldigheid

Ton van den Born 9 jan 2015

In de wachtkamer van dokter De Vaal

Arianne van der Ven 5 jul 2014

Erkenning en herkenning

Ton van den Born 1 dec 2013

Jij en je transbrein

Redactie18 feb 2013

Je wordt vrouw

Ton van den Born 5 feb 2013

Dat ‘hij’, dat moet toch wel lukken?

Mensen indelen in twee seksen is kunstmatig, vindt Malou van Hintum in een column op volkskrant.nl, en de natuur zou dat onderschrijven. Dit als reactie op de publieke bekendmaking van Maxim Februari dat hij voortaan als man door het leven gaat. Wat ...

Janiek 19 sep 2012

Wat maak je je druk over het transgenderbrein?

Eric Llaveria Caselles 3 mei 2016

Aanschuiven bij ervaringsdeskundigen en wetenschappers in Het Dolhuys

Ton van den Born 9 nov 2012

Transseksualiteit is wel degelijk een ziekte

Nora Uitterlinden vindt het onwenselijk om transseksualiteit te voorkomen, mocht dit ooit mogelijk zijn. Wout van Eden is het zeer met haar oneens. Transseksualiteit is een ziekte die leed veroorzaakt en het zou mooi zijn als dat voorkomen kan worden, is zijn mening.

In het interview in de Volkskrant van 18 juli 2009 spreekt prof. Louis Gooren de wens uit dat transseksualiteit ...

Wout van Eden 3 okt 2009

Zien mannen hun omgeving anders dan vrouwen?

Reactie in 200 woorden op 'de lezer uitgedaagd' - zie de linkerkolom van deze paginaNee, mannen zien hun omgeving niet anders dan vrouwen. Dat wil zeggen, de vraag is niet te beantwoorden zonder aan te geven wat precies bedoeld wordt met "mannen" en "vrouwen". Het is een vraag naar de manifestaties van het gender verschil, terwijl het bestaan en aard van het verschil zelf buiten schot ...

Margreet Zwarteveen 8 dec 2004

Opinie: Transgenderisten als derde categorie

Hebben we de transseksuelen gehad, vervolgens de travestieten, krijgen we dit ook nog! Onder de koppen 'VU worstelt met derde geslacht' (voorpagina) en 'Wanorde in de wereld der seksen' (pagina 3) deed Het Parool op 11 november j.l. kond van een 'nieuwe groep', de zogenaamde trangenderisten, 'mensen die zowel man als vrouw willen zijn en willen genieten ...

Fleur Brouwer 1 dec 1997

‘Altijd maar stiekem vrouw zijn’

Ton van den Born 9 feb 2018

Blikvanger

  • 20 feb 2018 • Genderdoeboek

    Het Genderdoeboek van TNN is een wegwijzer voor hoe je op een correcte en genderinclusieve wijze om kan gaan met transgender personen. Het Genderdoeboek onderscheidt vier onderwerpen: geslachtsregistratie en persoonsgegevens, correcte aanspreekvormen, onderzoek en (genderneutrale) toiletten.

    Hier vind je de link naar het Genderdoeboek.

Time: 0.2564
Mem: 2,53MB