prikbord

Plaats hier je eigen berichten.

Prikbord

Mensen gezocht voor serie in tijdschrfit!

Laura

Voor het Nederlandse tijdschrift LINDA. (waarvan Linda de Mol hoofdredacteur is) zoek ik biologische vrouwen die naar man getransformeerd zijn. Wij willen op een zeer respectvolle, integere manier mensen portretteren in woord en beeld over hun transsexualiteit. Wie durft het aan om open zijn verhaal te vertellen en daarmee het begrip voor transsexualiteit te verbeteren? Mail mij, ook als je liever anoniem blijft, want die wens respecteren wij uiteraard.


- geplaatst op 20 jun 2006 -

Verplichte sterilisatie is onmenselijk!

GenderActionGroup

- PERSBERICHT -
Verplichte sterilisatie is onmenselijk!

Op dinsdag 13 juni jl. werd in de Commissie Justitie van de Kamer de wet rond transseksualiteit goedgekeurd. Dinsdag 20 juni worden de definitieve tekst en de amendementen besproken. Alhoewel de transgenderorganisaties in ons land al lang wachten op een juridisch kader dat hun het recht geeft officieel van voornaam en geslacht te veranderen, hadden zij veel kritiek op de oorspronkelijke tekst. De meeste opmerkingen over de wettekst die tijdens de hoorzitting in november 2005 door de GenderActionGroup werden geuit, zijn nu via de amendementen opgenomen. We hopen dan ook van harte dat deze worden goedgekeurd als ze morgen ter stemming voorliggen in de Commissie Justitie.

Zo zouden vreemdelingen die in ons land verblijven of mensen die om medische redenen geen chirurgische ingreep kunnen ondergaan, ook gebruik kunnen maken van dit recht tot voornaams- en geslachtsverandering op de geboorteakte. Bovendien laat de wetgever de behandelingspraktijk wijselijk over aan het gezond verstand en de expertise van de internationaal erkende genderteams die ons land rijk is.
Er rest echter nog artikel 62bis en artikel 7 die transgenderorganisaties behoorlijk tegen de borst stuiten: een van de voorwaarden om in aanmerking te komen tot de wijziging van de geboorteakte stipuleert immers dat "de aanvrager niet meer in staat is om overeenkomstig het oorspronkelijke geslacht kinderen te baren, respectievelijk te verwekken". In de praktijk komt dit er op neer dat de wetgever deze personen verplicht om een chirurgische ingreep te ondergaan, nl. het verwijderen van testikels of eierstokken & baarmoeder. Deze verplichte sterilisatie is onaanvaardbaar en in strijd met de mensenrechten!!
De wetgever begeeft zich hier niet alleen onterecht op medisch terrein, ook juridisch creëert hij lacunes. Het is immers onduidelijk wat deze paragraaf betekent voor de praktijk van het invriezen van zaadcellen, waardoor transseksuele vrouwen later hun eigen sperma kunnen gebruiken om via IVF een kind te verwekken bij hun vrouwelijke partner. De wetgever ontneemt een kind geboren in deze situatie de wettelijke erkenning van zijn twee biologische ouders.
Dat het anders kan, bewijst de wetgeving rond transseksualiteit zoals ze in Engeland en Spanje gestemd is. In deze landen volstaat een psychiatrisch attest van de behandelaar om een wettelijke erkenning van de nieuwe naam en het nieuwe geslacht te verkrijgen, en is er geen sprake van het opleggen van een chirurgische ingreep of verplicht hormoongebruik.
Wij willen niet dat de Belgische staat aan bepaalde bevolkingsgroepen verplicht oplegt chirurgische of hormonale ingrepen te ondergaan vooraleer zij deze burgerrechten verkrijgen, en roepen de wetgevers dan ook op deze voorwaarden te schrappen en zo te komen tot een wet die wel rechten garandeert, maar geen nieuwe discriminaties oplegt.

GenderActionGroup

Geef je steun op: www.genderactiongroup.net

Gesteund door: Holebifederatie, www.holebifederatie.be, Trans-Action, www.trans-action.org, ILGA Europe, transgender workgroup, www.ilga-europe.org, Transgender European Network, www.tgeu.net, Folia vzw, www.lesbiennedag.be, Famba, www.feminisme.be/famba, Press for Change, www.pfc.org.uk,  FTM Network, www.ftm.org.uk, T-Image, www.t-image.org


- geplaatst op 19 jun 2006 -

De toren van Babel omgaan met diversiteit

Yvo Manuel Vas Dias Postma

De Evangelische Charismatische Vieringen (ECV)

organisatie van homoseksuele en transseksuelen christenen

organiseerd een Viering op zondag 25 juni 2006

Thema; De toren van Babel omgaan met diversiteit

De voorganger in deze viering is Ruard Ganzevoort. Ruard doceert theologie aan de protestantse Theologische Universiteit in Kampen en de Faculteit der Godsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Protestanse Kerk in Nederland.

De solist Jan Komen uit Schagen zal enkele liederen ten gehore brengen.

De Viering vindt plaats in de grote zaal van de Keizersgracht(566)kerk en begint om 15.00 uur vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om koffie & thee te gebruiken en ook na de Viering is er volop ruimte voor ontmoeting met een drankje.

EVC

email: ecv@onzekerk.nl


- geplaatst op 19 jun 2006 -

soortgenoot gezocht

capri

Hoi! Ben een 30 jarig menspersoon, androgyne vrouw beschrijft het beste mijn zijn en ik ben opzoek naar dito of dita zodat we samen kunnen ouwenelen vervelen en wie weet wat meer:-)

Herken je jezelf, mail gerust

Groeten,
Capri


- geplaatst op 16 jun 2006 -

Spaanse genderrevolutie?

anne lever

Vanmorgen meldt de Volkskrant op pagina 4 dat de Spaanse regering een verkiezingsbelofte aan transseksuelen heeft ingelost: vrijdag ging zij akkoord met een wetsvoorstel dat het een transseksueel mogelijk maakt om het geslacht en/of de naam in de identiteitspapieren te laten veranderen ook zonder dat er een sekseveranderende operatie aan vooraf is gegaan. Het parlement moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Onderdeel van het wetsvoorstel is wel, dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn: 'zo moet een arts vaststellen dat een persoon in het verkeerde lichaam is geboren en moet hij of zij al enige tijd door het leven gaan als vertegenwoordiger van het andere geslacht'.

Het wetsvoorstel kent, afgaande op het bericht in de Volkskrant, een beetje een samenraapsel van achterliggende ideeen over sekse en gender: enerzijds mag iemand voortaan biologisch gezien tot 'het andere geslacht' behoren dan volgens de wet, anderzijds wordt nog steeds uitgegaan van een strikte tweedeling in mannen en vrouwen. Wat is in hemelsnaam nog absoluut aan het zijn van een 'vertegenwoordiger van het andere geslacht' als het niet biologisch is? Het dragen van een pak of een jurk? Maar toch: al met al mag je dit best een revolutionaire stap noemen... 

E.e.a. sluit prachtig aan bij het Nederlandse initiatief waarover in het vorige prikbordbericht wordt bericht.


- geplaatst op 3 jun 2006 -

Geslachts/ gender registratie

Jan

Het verse Transgender Netwerk Nederland wil onderzoeken of de hassle rondom je geslachts/ genderregistratie niet anders kan. Makkelijker of gewoon helemaal weg of wat dan ook. Maar voor ze zoiets gaan uitwerken willen ze een soort nul-meting hebben. Hebben mensen wel last van een misschien niet juiste registratie (en bijbehorende papieren)?

Help mee en vul deze vragenlijst in!


- geplaatst op 22 mei 2006 -

Werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek

Yvo Manuel Vas Dias Postm

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek is opzoek naar archief materiaal.

1. Op het gebied van transseksualiteit, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit.

2. Visie's in het jodendom, islam, boeddhisme, hindoeisme, christendom, humanisme ten opzichte van transseksualiteit.

Het archief materiaal; kranten en tijdschrift artikelen, interviews, wetenschappelijk onderzoek en lezingen.

Het materiaal en eventueel suggesties kunnen gemaild worden naar;

Yvo M. Vas Dias Postma

Casemanager

Werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek


- geplaatst op 16 mei 2006 -

Webtip

m/v

http://www.doinggender.de/startseite_highres.html


- geplaatst op 15 mei 2006 -

transgender

Jack

Ik ben transgender,heb ook een spontane borstgroei,doch ook en dat heb ik al van jongsaf homoseksuele gevoelens.Tenminste mijn nog mannelijk ogend buitenkant.maar innerlijk voelende vrouwelijk zijn geeft de voorkeur aan homoseksuele mannen.Dit is best verwarrend omdat ik mijn vrouwelijke inborst moeilijk in mijn nog man zijn kan verplaatsen,dus ziet men mij als homoseksuele transgenderist.Heel moeilijk uit te leggen en ook moeilijk om jezelf het juiste plaatsje te geven. Hopend op wat goede raad..
bij voorbaat dank= Jack


- geplaatst op 14 mei 2006 -

help nodig - interview info

Scott

Although I can write in Ducth I'll write in my native language (English) as it makes life easier for me. But if you wish to reply in Dutch - no problem.

I have been asked to do a short performance piece for the opening of a Gender/Identity exhibition at a gallery in Maastricht in a weeks time. I was only asked to participate in this opening a week ago. I have been searching for interview information from crossdressers and trans gender people about their lives and experiences and thoughts about their situation that I might use as part of my performance material. I have to admit I my knwolegd of the subject is very limited and the material I have read this last week since being asked to participate in the exhinition opening has been very thought provoking. If anyone can help me with finding interview material for my performance I would be very grateful. Part of my idea is to have a background soundscape as if the radio is playing in the background but over the top of this to have this voice talking about memories and feelings as if we (the public) can hear the thoughts of this person out loud. In addition to this there is a whole movement performance part to the piece as well.

I have to put the piece together in the coming 4 days so any help and/or suggestions would be much appreciated.


- geplaatst op 29 apr 2006 -

Time: 0.5402
Mem: 2,58MB