Trans@work uit de startblokken

Voor vragen over werk en outing

Ton van den Born wereldwijd 19 mrt 2016

Het Belgische Transgender Infopunt biedt sinds kort ondersteuning aan werkgevers met transpersoneel. Het Infopunt kreeg regelmatig vragen van werkgevers die een transgender werknemer in dienst hebben en van werknemers die bijvoorbeeld een transitie plannen tijdens hun loopbaan.

“Ondanks alle inzet blijft het probleem voor transgender personen in het vinden of behouden van werk erg groot.” Dat zegt Joppe Bosmans van het Transgender Infopunt. Hij trekt nu Trans@work, een nieuw project van het Infopunt.

trans_at_work

Uit een groot onderzoek onder transgender personen uit 28 Europese lidstaten, gepubliceerd in 2014, bleek dat maar liefst 53 procent van alle respondenten uit België meldde zich gediscrimineerd te voelen tijdens het zoeken naar werk (Being Trans in the EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data, FRA, 2014). Het Europese gemiddelde lag op 37 procent. “België lijkt wel de slechtste leerling van de klas”, aldus Bosmans. In Nederland was de situatie (50 procent) overigens nauwelijks beter.

Uit datzelfde onderzoek bleek dat in Europa 27 procent van de trans respondenten discriminatie op het werk ervaart. Denk aan pestgedrag vanwege genderexpressie of conflicten over delen van toiletfaciliteiten en kleedkamers. België scoorde daar 24 procent en Nederland 29 procent.

trans_at_work

Er is nu wel politieke aandacht en beleid. De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) nam 22 april 2015 met tweederde meerderheid een resolutie aan over de mensenrechten van transgender personen in Europa. De assemblee riep lidstaten op “effectieve bescherming te bieden tegen de discriminatie op basis van genderidentiteit in de toegang tot werkgelegenheid zowel in de publieke als in de private sector”. En nationale overheden (in Vlaanderen met een resolutie in 2014) ontwikkelden beleid voor maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgender personen. Ook op het werk.

Hoe kun je een open en transvriendelijk beleid en imago voeren?

Er kwamen ook instrumenten. Transgender Netwerk Nederland (TNN) publiceerde vorig jaar de brochure ‘Transgenders op het werk’. In België is er sinds 2013 een brochure die antwoord geeft op vele vragen. Hoe vertel je het je collega’s? Hoe informeer je je baas dat je voortaan in een andere genderrol door het leven wil gaan? En hoe ga je daar als collega of baas mee om? “Die brochure ‘Transgenders op het werk’ is heel succesvol”, aldus Bosmans. “Er staan veel nuttige tips, getuigenissen en andere nuttige informatie in.” Bijvoorbeeld over hoe te handelen als een werknemer in transitie gaat of wat te doen als een werknemer niet valt binnen de binaire indeling m of v. En in het algemeen, hoe kun je een open en transvriendelijk beleid en imago voeren?

trans_at_work

De Vlaamse overheid constateerde dat heel wat werkgevers het welbevinden van de transwerknemer en de werksfeer zeer ter harte nemen. Ze willen weten hoe ze open, correct en respectvol kunnen handelen tegenover medewerkers, klanten en leveranciers. Dat is de achtergrond voor die brochure ‘Transgenders op het werk’. En nu dus ook voor Trans@work.

“Wij gaan werkgevers preventief ondersteunen met beleid, maar ook als zij met een genderdiverse situatie zitten en niet goed weten hoe ermee om te gaan.” Het Transgender Infopunt is afhankelijk van subsidie of betaling. Voor dit onderdeel is er nog geen subsidie, dus moeten ze factureren, legt Bosmans uit. “We kunnen organisaties dan wel begeleiden mits facturatie, maar voor werknemers komt dit snel duur uit. We blijven op zoek naar subsidies om ook hen te kunnen ondersteunen.”

De hoop is dan, zegt hij, “dat binnen een paar jaar transpersonen de weg weten vinden naar ons als zij met vragen zitten over werk en outing. En ook dat we voor bedrijven een steun en toeverlaat kunnen zijn voor leidinggevenden, HR-medewerkers en diversiteitsambtenaren.”

 trans_at_work

Aanbod Trans@work

Het Transgender Infopunt in België staat open voor transgender personen, familieleden, naaste contacten, scholen, werkgevers, beleidsactoren, mediamakers en hulpverleners. Het is opgericht in 2013 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. 
Het Infopunt constateerde dat organisaties en instanties regelmatig vragen naar informatiesessies op de werkvloer, uitwerking van een beleidskader of uitvoering van interventies of trajectbegeleiding. Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft het Infopunt het aanbod van Trans@work ontwikkeld.

Meer informatie op de site van het Transgender Infopunt, en over dit project via werk@transgenderinfo.be of telefoonnummer 0032(0)800 96 316.

De illustratie staat in de brochure 'Transgenders op het werk' van het Transgender Infopunt.

Wat wordt het lot van Trump's transgender ban

Arianne van der Ven 3 jan 2018

Het Transgender Toilet wordt verkiezingsissue in de VS

Arianne van der Ven10 apr 2016

Een ongeautoriseerde film over Zhenya

Ton van den Born26 jun 2015

“Prostitutie is de prijs voor eerlijkheid”

Islamitische religie studeren in Indonesië en daarna aan het werk met de minst geliefde bevolkingsgroep van de moslims in het land, transgenders. Dat is wat Gama deed. “Kinderen die erachter komen dat ze zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam, worden op straat gezet en uit de familie verbannen. Uiteindelijk belanden de meesten in de prostitutie”.

“Na ...

Robin Smit14 jun 2013

Voorbij de seksetweedeling

Redactie12 apr 2013

Vechten voor transrechten… in de ring

Saar Raaymakers 7 apr 2013

Zweedse Transgenders willen schadeloosstelling voor “gedwongen” sterilisaties

Saar Raaymakers15 jan 2013

Tweehonderdvijfenzestig

Kris van der Veen 7 dec 2012

Mooi uitzicht

Ton van den Born16 apr 2018

Over discriminatie, intimiteit en de zoektocht naar geluk

Ton van den Born 2 dec 2015

Is zij een hij?

Janiek 24 aug 2009

Herdenking van de slachtoffers van hate-crimes

Redactie12 nov 2008

Time: 0.1345
Mem: 2,52MB