Gilles Boeufachtergrond, 20 april 2001

Hans Paul Verhoef prijs voor Het Jongensuur
Een kleine honderd belangstellenden waren zondag 8 april getuige van de prijsuitreiking van de Hans Paul Verhoef Prijs 2001. Aan het eind van een feestelijke middag in Delft, die werd gepresenteerd door Margreet Dolman, mocht de transgendergroep Het Jongensuur deze bijzondere prijs in ontvangst nemen. De Hans Paul Verhoef prijs, een stimuleringsprijs voor de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en mensen met hiv/aids, werd dit jaar voor de 10e en laatste keer uitgereikt.Opmerkelijk was de keuze van de jury om de prijs in dit laatste jaar toe te kennen aan een organisatie die strikt genomen niet tot de doelgroep behoort: Het Jongensuur beweegt zich niet op het terrein van de homo-emancipatie of emancipatie van mensen met hiv/aids. De jury vond echter dat deze groep door de ondersteuning die zij biedt aan 'transmensen' juist een stap verder gaat. Het jongensuur is een contactgroep voor mensen die geboren zijn met een vrouwenlichaam en zich (min of meer) man of iets tussen de seksen in voelen. 'Hun activiteiten hebben een sterk emanciperend karakter, waarbij men zich afzet tegen het indelen van mensen in hokjes', aldus het juryrapport, dat besluit met de opmerking: 'Het ter discussie stellen van gender is op dit moment in Nederland wel het meest strijdbare dat je doen kunt.'
Precies een jaar geleden werd een andere emancipatieprijs toegekend aan twee mensen die zich beroepsmatig inzetten voor 'trans-mensen'. De noodzaak van een maatschappelijke discussie over gender, en van een krachtige emancipatiebeweging van en voor mensen die zich niet in een gender-hokje willen laten vangen, vindt steeds meer bijval in 'de buitenwereld'.


Beide prijzen zijn voor de laatste maal uitgereikt, niet omdat de emancipatie voltooid is, maar omdat het soms goed is wanneer oude initiatieven ruimte maken voor nieuwe. Is de tijd rijp voor een nieuwe stimuleringsprijs voor wie zich, beroepsmatig of persoonlijk, inzet voor een grotere zichtbaarheid van het complete genderspectrum?

Meer info over Het Jongensuur: www.hetjongensuur.nl