Colofon

Over het Continuüm

Op de site van het Continuüm lees je over de gendertweedeling, of beter gezegd over al datgene wat er buiten de zo overheersende man/vrouw-tweedeling bestaat en mogelijk is.

Het Continuüm wil de vaak verborgen en onderdrukte ruimte binnen die binaire indeling tonen. Motiverend, ernstig, vrolijk en soms ook provocerend, want buiten de genderpolen bestaan er zeeën van ruimte.

Met dank aan oud-redactieleden, alle auteurs, illustratoren en fotografen voor hun bijdragen.