kort, 20 februari 2018

Genderdoeboek

Het Genderdoeboek van TNN is een wegwijzer voor hoe je op een correcte en genderinclusieve wijze om kan gaan met transgender personen. Het Genderdoeboek onderscheidt vier onderwerpen: geslachtsregistratie en persoonsgegevens, correcte aanspreekvormen, onderzoek en (genderneutrale) toiletten.

Hier vind je de link naar het Genderdoeboek.

De transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: organisatiekenmerken, netwerken en strijdpunten

kort, 16 november 2006
Beschrijving van transgenderorganisaties in Vlaanderen en Brussel anno 2004-2006 en gelijkekansennoden van transgenders, zoals ze door organisaties uit het middenveld worden verwoord. Door middel van diepte-interviews met organisaties en sleutelfiguren tracht het rapport een antwoord te bieden op vragen als Welke organisaties zijn actief, wat zijn hun achterliggende doelstellingen? Hoe zijn ze ontstaan en waar houden ze zich mee bezig? Kennen ze elkaar of andere organisaties uit het vrouwen- of het holebimiddenveld? Wat zijn hun behoeften en zorgen? Ervaren ze discriminatie? Werken ze beleidsbeïnvloedend ten aanzien van maatschappij en beleidsactoren? De bevindingen worden gekaderd in een literatuurstudie over sociale bewegingen en transgendertheorie.

Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Europe

kort, 6 oktober 2006
Analyse van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen waarmee LGBT jongeren in Europa te maken hebben, met name op het gebied van onderwijs, gezondheid, werk en actief burgerschap.

Genderdysforie bij kinderen en jongeren

kort, 30 juli 2010
Onderzoek naar de toegevoegde waarde van lotgenotencontact ten aanzien van de hulpverleningsvormen binnen Herlaarhof (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) aan kinderen/adolescenten met genderdysforie en hoe dit lotgenotencontact inhoudelijk vormgegeven kan worden.

Het rapport is op te vragen bij:
Transgendergroep Eindhoven -

The first man-made man

kort, 9 augustus 2007
Beschrijving van het leven van de Engelse transseksueel Michael Dillon (1915-1962)

De burgemeester en haar vrouw

kort, 2 oktober 2007

Nee, het is geen nieuws meer als het dagblad De Pers op 27 sept. jl meldt dat Jenny Bailey burgemeester is geworden van Cambridge. Een flink aantal kranten schreven er namelijk al in mei over. Toch is het een te mooi bericht om er in deze nieuwe rubriek niet toch nog even aandacht aan te besteden.
Het ANP berichtte als volgt: "De Britse universiteitsstad Cambridge krijgt met de 45-jarige Jenny Bailey een burgemeester die als man is geboren en vijftien jaar geleden door een hormoonbehandeling van geslacht is veranderd. Ook haar 49-jarige partner Jennifer Liddle was eerder man. Bailey stelde in de donderdageditie van The Daily Telegraph dat ze besloot open kaart te spelen over haar medische behandeling, nadat ze door lokale media in Cambridge was benaderd met vragen over haar verleden als man. Ze was eerder getrouwd en heeft twee kinderen." En de Telegraaf, die wakkere krant, weet nog te melden dat Bailey's ex-vrouw bijzonder trots is op haar voormalige man.

Burgemeester jenny bailey

Terugblikkend - het is best een voordeel als je laat bent met je ‘nieuws' - schrijft De Pers: "Opvallend was de aandacht die de benoeming van Bailey kreeg. Of liever gezegd: het gebrek aan aandacht. Een aantal berichten verscheen in de kranten, maar geen grote verhalen. Zelfs de sensatiepers hield zich vrij stil. En dat is misschien wel het opmerkelijkst: niemand kijkt er van op. Het geeft aan hoe de houding van de Britten is veranderd." Vervolgens beschrijft de krant hoe de positie van homoseksuelen en transseksuelen in Groot-Brittannië tot voor kort nog bedroevend was te noemen. Die positie is de laatste jaren radicaal gewijzigd. Maar dit terzijde.
Lezer: blijf gewoon even stil zitten. Niet alleen de burgemeester maar ook haar vrouw! Wat kan de wereld wonderlijk mooi zijn.

A.L.

Ken je vergelijkbare situaties? Het prikbord van het Continuum staat open.

http://www.depers.nl/Buitenland/?ID=105395&ref=rss
of google op ‘Jenny Bailey'

Informatieblad 'Een genderkind in de klas'

kort, 3 juni 2008
De website Gay and School/APS geeft praktische informatie gericht op het vergroten van de sociale veiligheid voor homoseksuele leerlingen en personeelsleden in de onderwijssituatie.

Gay and school (G&S/APS) geeft met enige regelmaat informatiebladen uit over actuele thema's. Nieuw in deze serie is Een genderkind in de klas.

Het informatieblad is te downloaden via de website van Gay and School http://www.gayandschool.nl/NR/rdonlyres/85BE4B5D-F79E-4550-9367-DCEDFCB8F0EC/0/Infobladtransgendergered.pdf.

Voor meer informatie:
Gay and School/APS
Website: http://www.gayandschool.nl/
E-mail: gayandschool@aps.nl

Een genderleerling in het vo

kort, 16 juni 2009
Adviezen voor onderwijspersoneel over omgaan met genderdysforie in het voortgezet onderwijs.

The testosterone files: my hormonal and social transformation from female to male

kort, 18 oktober 2007
Valerio beschrijft de fysieke, psychologische en sociale veranderingen tijdens zijn transformatie van vrouw naar man.

Meer informatie over de schrijver en zijn boek: http://www.maxwolfvalerio.com/

Patriarchal violence – an attack on human security

kort, 15 februari 2007
A broad survey of measures to combat patriarchal violence and oppression, particularly acts committed in the name of honour directed at women, homosexuals, bisexuals and transgender persons.

Policy issues affecting lesbian, gay, bisexual, and transgender families

kort, 20 juli 2007
Aandacht voor de positie en rechten van LGBT gezinnen in de Verenigde Staten.